вторник, 17 април 2012 г.

Download Zillya! Antivirus: Free Reliable Antivirus Software
1-Свалете безплатно от тази страница

Zillya! Antivirus е безплатна антивирусна програма, създадена от украински специалисти по безопасност. Предлага надеждна комплексна защита от вируси, червеи, троянски коне и друг вид вредоносен код, който може да попречи на нормалната работа на компютъра или повреда и загуба на данни.
Основни възможности на програмата:
- Незначително потребление на системни ресурси;
- Интуитивен и лесен за употреба и управление потребителски интерфейс;
- Проверка на файлове и писма в реално време;
- Евристична технология за разпознаване на нови и неизвестни заплахи;
- Интелигентен механизъм за избор на най-оптималното действие при откриване на заплаха;
- Моментално изобразяване на текущия статус на продукта;
- Допълнителни инструменти;
- Наличие на вградени механизми за връзка на продукта със службата за бързо реагиране на антивирусната лаборатория на производителя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар